• AMF Biuro Prawne - Upadłość konsumencka | Warszawa, ul. Warszawska 100
  • Telefon 730 177 720

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka Warszawa - AMF Biuro Prawne
Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kancelaria adwokacka w Warszawie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego. Wspieramy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i jednoosobowych przedsiębiorców w skutecznym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej. Upadłość konsumencka umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania osobom, które z różnych (także zawinionych) przyczyn stały się niewypłacalne. Posiadamy długoletnie, poparte sukcesami doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Zapewniamy wszechstronną pomoc w oddłużeniu – od udzielenia wyczerpującej porady prawnej, przez przygotowanie dokumentów i złożenie wniosku o upadłość konsumencką, po reprezentowanie Klienta przed sądem w trakcie całego postępowania upadłościowego i bieżące monitorowanie sprawy. Znamy aktualne przepisy i wiemy, jak orzekają tutejsze sądy. Pomagamy w częściowym lub nawet w pełnym umorzeniu zobowiązań i przywróceniu perspektyw na przyszłość.
  • Upadłość konsumencka oznacza redukcję lub umorzenie zobowiązań.
  • Upadłość konsumencka pozwala na nowy start osobom, których dochody są zbyt niskie, aby pokryć wydatki związane z codziennym życiem i ze spłatą długów.
  • Postępowanie upadłościowe wymaga złożenia w sądzie rzetelnego i kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
Zmagasz się z długami, których spłata przekracza Twoje możliwości finansowe, skontaktuj się z nami. Wspólnie przeanalizujemy Twój problem, opowiemy Ci o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wybierzemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie prawne. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest obecnie możliwe także wtedy, gdy fatalna sytuacja materialna wynika z umyślnego działania oraz w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności z CEIDG. Możesz do nas napisać, zadzwonić lub odwiedzić nas w Warszawie. Jesteśmy tu dla Ciebie.

Ogłoszenie upadłości - krok po kroku

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości.

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, dążące do doprowadzenia do częściowego lub pełnego oddłużenia konsumenta (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej), który stał się niewypłacalny oraz do odzyskania (windykacji) należności przez jego wierzycieli. To jedyny dostępny, legalny sposób uporania się z długami przekraczającymi obecne i przyszłe możliwości dłużnika. Pojęcie upadłości konsumenckiej zostało wprowadzone do polskiego systemu prawnego w marcu 2009 r. Od tego czasu przepisy były kilkakrotnie nowelizowane, aby dopasować je do zdecydowanie bardziej liberalnych, europejskich standardów. Konsekwencją zmian jest rosnąca z każdym rokiem ilość składanych wniosków o upadłość. 24 marca 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, która przyczyniła się do usprawnienia procesu postępowania upadłościowego (w szczególności do skrócenia jego czasu) oraz rozszerzyła grono dłużników uprawnionych do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym