• AMF Biuro Prawne - Upadłość konsumencka | Warszawa, ul. Warszawska 100
 • Telefon 730 177 720
KANCELARIA ODDŁUŻENIOWA

AMF Biuro Prawne
Upadłość konsumencka

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości. Uwolnij się od długów, windykatorów i komornika na zawsze.

Ogłoszenie upadłości - krok po kroku

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości

Czytaj więcej

Bezpłatna konsultacja

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości.

Czytaj więcej

Kancelaria adwokacka AMF SP z oo w Warszawie świadczy pomoc prawną z zakresu prawa upadłościowego. Wspieramy osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i jednoosobowych przedsiębiorców w skutecznym ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.


Upadłość konsumencka umożliwia powrót do normalnego funkcjonowania osobom, które z różnych (także zawinionych) przyczyn stały się niewypłacalne. Posiadamy długoletnie, poparte sukcesami doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu upadłości konsumenckiej. Zapewniamy wszechstronną pomoc w oddłużeniu – od udzielenia wyczerpującej porady prawnej, przez przygotowanie dokumentów i złożenie wniosku o upadłość konsumencką, po reprezentowanie Klienta przed sądem w trakcie całego postępowania upadłościowego i bieżące monitorowanie sprawy. Znamy aktualne przepisy i wiemy, jak orzekają tutejsze sądy. Pomagamy w częściowym lub nawet w pełnym umorzeniu zobowiązań i przywróceniu perspektyw na przyszłość.


Jeśli zmagasz się z długami, których spłata przekracza Twoje możliwości finansowe, skontaktuj się z nami. Wspólnie przeanalizujemy Twój problem, opowiemy Ci o skutkach ogłoszenia upadłości konsumenckiej i wybierzemy najkorzystniejsze dla Ciebie rozwiązanie prawne. Pamiętaj, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest obecnie możliwe także wtedy, gdy fatalna sytuacja materialna wynika z umyślnego działania oraz w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – już następnego dnia po wyrejestrowaniu działalności z CEIDG.

Możesz do nas napisać, zadzwonić lub odwiedzić nas w Warszawie. Jesteśmy tu dla Ciebie! 


Jak ogłosić upadłość

Upadłość - krok po kroku

Kompletna pomoc prawna przy ogłaszaniu upadłości. Uwolnij się od długów, windykatorów i komornika na zawsze.

Analiza Twojej sytuacji finansowej

Wnikliwa analiza oraz wskazanie rozwiązania

Przygotowanie dokumentów

Opracowanie i złożenie w sądzie wniosku o upadłość

Postępowanie upadłościowe

Całkowite lub częściowe umorzenie długów

Formularz kontaktowy

Uwolnij się od długów

Czekamy na Twoje wiadomości i postaramy się pomóc jak to tylko możliwe!

  Aktualności

  Zobacz nasze najnowsze wpisy

  Upadłość konsumencka

  Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej – podstawowe informacje

  Upadłość konsumencka przewidziana jest dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a ich sytuacja materialna nie pozwala na spłatę zaciągniętych zobowiązań. Procedurę upadłościową należy rozpocząć od złożenia wniosku przez osobę, która jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa.

  Upadłość konsumencka Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

  Upadłość konsumencka a rozdzielność majątkowa

  Zgodnie z art. 53 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozdzielność majątkowa powstaje z mocy prawa, w razie ubezwłasnowolnienia lub ogłoszenia upadłości jednego z małżonków. Natomiast przepis art. 124 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze stanowi, że z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa, a majątek wspólny wchodzi do masy upadłości.

  Upadłość konsumencka Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką

  Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

  Wniosek o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej wraz z kompletem dokumentów składa się w biurze podawczym właściwego sądu lub przesyła pocztą na adres sądu. Wniosek o upadłość konsumencką może złożyć w sądzie dłużnik będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej (konsumentem) albo jego wierzyciel.

  Pomoc prawna w postępowaniu upadłościowym